Dr Joseph Chikelue Obi | Whitney Houston Death

Dr Joseph Chikelue Obi sadly notes the recent death of Musical Megastar Whitney Houston.


Professor Obi will be duly commenting on the matter shortly.

About Joseph Chikelue Obi | About Joseph Obi | Doctor Obi | Professor Obi | Dr Obi | Prof Obi

Joseph Obi